Publications

Preprints


Bicheng Guo, Shuxuan Guo, Miaojing Shi, Peng Chen, Shibo He, Jiming Chen, Kaicheng Yu
arXiv:2211.10105
[code]
Zijie Yue, Miaojing Shi, Shuai Ding
arXiv:2210.15401
[code]
Zhipeng Du, Miaojing Shi, Jiankang Deng, Stefanos Zafeiriou
arXiv:2208.02894
[code]
Zijie Yue, Miaojing Shi, Shuai Ding, Shanlin Yang
arXiv:2207.08960
[code]
Yu Du, Miaojing Shi, Fangyun Wei, Guoqi Li
arXiv:2207.03824
[code]

2023


Domain-general Crowd Counting in Unseen Scenarios
Zhipeng Du, Jiankang Deng, Miaojing Shi
AAAI 2023

2022


A systematic study of race and sex bias in CNN-based cardiac MR segmentation
Tiarna Lee, Esther Puyol-Anton, Bram Ruijsink, Miaojing Shi, Andrew P. King
MICCAI STACOM 2022
Miao Zhang, Miaojing Shi, Li Li
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology
[code]
Yuting Liu, Zheng Wang, Miaojing Shi, Shin’ichi Satoh, Qijun Zhao, Hongyu Yang
Neurocomputing
Arnout van Soesbergen, Zedong Chu, Miaojing Shi, Mark Mulligan
IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing
[code]
Learning to Prompt for Open-Vocabulary Object Detection with Vision-Language Model
Yu Du, Fangyun Wei, Zihe Zhang, Miaojing Shi, Yue Gao, Guoqi Li
CVPR 2022
[code]

2021


Training Object Detectors from Few Weakly-labeled and Many Unlabeled Images
Zhaohui Yang, Miaojing Shi, Chao Xu, Vittorio Ferrari, Yannis Avrithis
Pattern Recognition
[code]
Kholoud AlGhamdi, Miaojing Shi, Elena Simperl
ISWC 2021
Yanlin Qian, Miaojing Shi, Joni-Kristian Kamarainen, Jiri Matas
WACV 2021
Suresh Kirthi Kumaraswamy, Miaojing Shi, Ewa Kijak
WACV 2021
[sup]

2020


Yukuan Yang, Fangyu Wei, Miaojing Shi, Guoqi Li
NeurIPS 2020
Wenqing Liu*, Miaojing Shi*, Teddy Furon, Li Li(*Co-first author)
ACM MM 2020
[code]
Yuting Liu, Zheng Wang, Miaojing Shi, Shin'ichi Satoh, Qijun Zhao, Hongyu Yang
ACM MM 2020(Oral)
Zhen Zhao*, Miaojing Shi*, Xiaoxiao Zhao, Li Li(*Co-first author)
ECCV 2020
[sup]
Shugang Li, Xuewei Song, Hanyu Lu, Linyi Zeng, Miaojing Shi, Fang Liu
Expert Systems with Applications

Selected Publications by Miaojing Shi Before Joining King’s


Yuting Liu, Miaojing Shi, Qijun Zhao, Xiaofang Wang
CVPR 2019(Oral)
Miaojing Shi, Zhaohui Yang, Chao Xu, Qijun Chen
CVPR 2019
Lu Zhang*, Miaojing Shi*, Qiaobo Chen(*Co-first author)
WACV 2018
Miaojing Shi, Holger Caesar, Vittorio Ferrari
ICCV 2017
[sup]
Miaojing Shi, Vittorio Ferrari
ECCV 2016
Yunhe Wang, Miaojing Shi, Shan You, Chao Xu
IEEE Transactions on Image Processing 2016
Yuan Gao*, Miaojing Shi*, Dacheng Tao, Chao Xu(*Co-first author)
IEEE Transactions on Multimedia 2015
Miaojing Shi, Yannis Avrithis, Hervé Jégou
CVPR 2015
Li Weng, I-Hong Jhuo, Miaojing Shi, Meng Sun, Wen-Huang Cheng, Laurent Amsaleg.
ICMR 2015
Miaojing Shi, Xinghai Sun, Dacheng Tao, Chao Xu, George Baciu, Hong Liu.
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology 2015
Miaojing Shi, Teddy Furon, Hervé Jégou
ACM MM 2014(Oral)
Chao Xu, Yuan Gao, Miaojing Shi.
ICECS 2014
Miaojing Shi, GZ. Li, Fufeng Li, Chao Xu.
BMC Chinese Medicine 2014
[code] [data]
Miaojing Shi, Ruixin Xu, Dacheng Tao, and Chao Xu
IEEE Transactions on Image Processing 2013
Miaojing Shi, GZ. Li, Fufeng Li.
SCIENCE CHINA: Information Science 2013
Miaojing Shi, Xinghai Sun, Dacheng Tao, Chao Xu
ACM MM 2012(Oral)
Miaojing Shi, GZ. Li, Fufeng Li, Chao Xu.
ICCSE 2012
Ruixin Xu, Miaojing Shi, Bo Geng, Chao Xu
ICME 2011.